Werking


v.z.w. DEKENIJ MELHOEK

Welkom !


Als voorzitter van Dekenij Melhoek heet ik u van harte welkom. Ik wil nieuwe inwoners, zoals u, langs deze weg laten kennismaken met een aantal bijzondere aspecten van onze wijk.


Tussen de dorpskernen van Heusden en Melle leeft de wijk Melhoek zijn eigen leven. Reeds van bij de oprichting van de Dekenij in 1972, werd hard gewerkt aan het bevorderen van het sociale karakter van de wijk. Het is een plezier te mogen vaststellen dat dit gedurende de jaren heeft geleid tot meer verdraagzaamheid en ook meer sociale controle.


We hebben dan wel geen winkels of café’s meer, het wijkcomité zorgt via allerlei activiteiten dat het sociale leven bruist!

Het hoogtepunt hierbij is de wijkkermis tijdens het vierde weekend van augustus, waarbij er van vrijdag tot maandag tal van activiteiten zijn, voor jong en oud. Dit is een uitstekende kans om eens kennis te maken met mensen uit uw straat en andere inwoners van de wijk.


Een kort overzicht van andere activiteiten die we hiernaast jaarlijks organiseren:


  • Een paasgeschenk voor alle inwoners van de derde leeftijd.
  • De trein- of busreis naar een stad of pretpark.
  • Sinterklaasfeest met rondgang van de Sint met geschenken voor alle kinderen.
  • Gratis Kerstdrink voor alle inwoners.
  • Geschenk voor communicanten of kinderen met lentefeest.
  • Gechenken voor jubilea of andere speciale gelegenheden.
  • Attentie bij huwelijk of overlijden, enz.


Van onze leden vragen we een kleine jaarlijkse bijdrage als lidgeld.


Als Dekenij zijn we ook een spreekbuis voor onze inwoners naar de gemeente toe.  In het verleden hebben we er zo voor gezorgd dat er opnieuw een buslijn door onze wijk rijdt. Indien u met een vraag of een probleem zit, kan u deze altijd doorspelen aan het bestuur.


Voor meer info verwijs ik u graag naar onze website, waar u meer uitleg kan terugvinden over de activiteiten, en u ook een blik kan werpen op tal van foto’s die u wellicht een beter idee geven van wat hierboven kort werd uitgelegd. Tenslotte kan u daar ook contactgegevens van het bestuur terugvinden. U bent steeds welkom met vragen en/of suggesties! 

Ik hoop van harte dat deze korte kennismaking ervoor gezorgd heeft dat we u binnenkort eens mogen ontmoeten op één van onze activiteiten!Met vriendelijke groeten,De Brauwer Eddy

De voorzitter.