Vlag


v.z.w. DEKENIJ MELHOEK

De vlag is een ontwerp van Dhr. De Baere en is gemaakt in St.-Eloois-Vijve. Het wapen-schild is afgeleid van dit van de gemeente Heusden en in de vier hoeken bemerkt men vier tekeningen welke model staan voor wat leefde in de wijk, nl. de paarden voor de verschillende maneges die er nog altijd zijn, links onder de biervaten voor de twee brouwerijen op de twee uithoeken van de Wellingstraat, de stenen voor de steenbakkerij in de Weiderede (Den halven bak) en een gestyleerde bloem, symbool voor de vele bloemisterijen in de wijk.