Geschiedenis


v.z.w. DEKENIJ MELHOEK

Eind de jaren zestig was het idee gerijpt Chris De Vuyst, uitbater van het café 't Wit Paard in de Wellingstraat, dat er in onze wijk een comité moest worden gevormd om, zoals in de andere wijken Molenhoek, Veerhoek, Klaver, e.a. een dekenij op te richten. Zoals veelal het geval was en nog is, werden aan den toog de eerste plannen gesmeed in samenspraak met o.a. Chris De Vuyst, Remy De Brauwer en Etienne De Muynck.

De officiële start was in 1971 met de volgende mensen in het bestuur.

Erevoorzitter:        Dhr. Roegiers

Voorzitter:             De Muynck Etienne

Deken:                   Roggeman Elie

Dekenin:                De Mangelaere Jeanine

Secretaris:             Roels Marcel

Schatbewaarder:    De Bruycker Ivan

De eerste kermis vond plaats in de manege De Sloovere, nu manege Wellington in mei 1971. De bestuursleden hadden samen wat geld voorgeschoten om de kosten te dekken en bij de eindafrekening bleek dat men juist voldoende had om alles terug te betalen. In 1972 en ’73 vonden de festiviteiten plaats in manege De Lathouwer waarna in ’74 er een tent geplaatst werd in de Moerstraat, op de weide van de manege De Sloovere. In de zomer van 1972 was er weer feest in den melhoek want we hadden een officiële vlag en dat was terug een reden om feest te vieren!

De daarop volgende jaren dienden we, door allerlei omstandigheden, van locatie te veranderen, ondermeer op de weide tegenover manege De Lathouwer tot we in 1979 een vast onderkomen vonden in de gebouwen van de firma Stalibo, vroeger de Cuprex. Op dit terrein kregen we de ruimte om, zowel binnen als buiten, een volwaardig programma samen te stellen voor jong en oud.


Op vrijdag was er kaarting, biljarten en natuurlijk de schieting op de liggende wip. Op zaterdag was er gedurende vele jaren de succesvolle Play Back Show, later kwamen tal van Vlaamse zangers ons bal opluisteren zoals Paul Severs, Salim Segers, Liliane Saint-Pierre en net voor de start van zijn internationale carrière, Helmut Lotti.


Hier konden we ook ons ondertussen vermaarde spel met grenzen opstarten welke nu nog steeds veel bijval kent en waarbij de deelnemers van de eerste jaren ondertussen zijn opgevolgd door hun kinderen of kleinkinderen!


Zondagavond was en is het nog steeds feesten tot in de vroege uurtjes.

Maandagnamiddag koffietafel voor de derde leeftijd met aangepaste animatie. Maandagavond was er gezellig samenzijn met de medewerkers en enkele vrienden maar daar werd zo veel plezier gemaakt, karaoke en Play Back toestanden opgevoerd dat de zaal ook op maandagavond volliep en er terug serieus werd gefuifd.

Toen in 1981 onze dekenin haar ontslag gaf wegens verhuizen uit de wijk, werd aan Mvr. Thibo gevraagd om haar op te volgen, wat ze sedert die periode met brio heeft volbracht. Ook Dhr. Roggeman Elie gaf zijn ontslag als deken in 1996 waarbij hij werd opgevolgd door Dhr. Daniël Lippens en tenslotte in de zomer van 2000 gaf Dhr. De Muynck zijn plaats als voorzitter door aan zijn schoonbroer, Dhr. De Brauwer Eddy en werd erevoorzitter.


Dit maar om te tonen dat ons bestuur in de loop der jaren door allerlei omstandigheden diende gewijzigd te worden, maar nog steeds als een hecht blok en met veel dynamisme en nieuwe ideeën, tracht onze wijk zo aangenaam mogelijk te maken.


Ik denk ook aan de talrijke keren dat we deelnamen aan het Heusdens carnaval waarbij we meerdere prijzen hebben gewonnen, zowel door originaliteit als door het aantal mensen die deelnamen. Velen zullen met plezier terugdenken aan die dagen maar zijn misschien vergeten hoeveel vrije uren er nodig waren om de kledij te naaien of bij het opbouwen van de wagens.

Drama op 18 maart 1992.

Om 12u 30 stort Mellebrug in waarbij de chauffeur van een  vrachtwagen om het leven komt.